Kierunek zamawiany

„Biotechnologia – kierunek z przyszłością”
(Nr Projektu POKL.04.01.02-00-056/12)

 

Informacja o kierunku zamawianym „Biotechnologia – kierunek z przyszłością”

W okresie od 01.10.2012r. do 30.09.2015r., na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM, realizowano kierunek zamawiany „Biotechnologia-kierunek z przyszłością”. Kierunek był dofinansowywany przez  Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Końcowe rozliczenie finansowe kierunku zamawianego uzyskano 18.11. 2015r. 

 Studenci – beneficjenci (BO) kierunku biotechnologii studiów pierwszego stopnia, podczas trzech lat studiów, mogli uczestniczyć w siedmiu zadaniach głównych kierunku zamawianego oraz trzech dodatkowych, których realizacja była możliwa dzięki zaoszczędzonym środkom finansowym. W omawianym okresie z dofinansowania różnych zadań skorzystało 119 BO. Spośród tej grupy, 67 osób ukończyło kierunek zamawiany i ci  absolwenci byli bardzo aktywnymi uczestnikami programu. Realizacja programu kierunku zamawianego kształtowała się następująco:

  • wypłacono 890 stypendiów za dobre wyniki w nauce,
  • wdrożono zajęcia  wyrównawcze z chemii, matematyki i fizyki dla studentów I roku, którzy chcieli uzupełnić zaległości z tych przedmiotów ze szkoły średniej; w zajęciach uczestniczyło: chemia – 22 BO; fizyka 22 BO; matematyka 12 BO,
  • przeprowadzono specjalistyczne, certyfikowane kursy komputerowe – ECDL Core i ECDL Advanced, oraz cyfrowej obróbki danych, w których uczestniczyło 48 BO,
  • zorganizowano wykłady, które zostały wygłoszone przez przedsiębiorców – biotechnologów; w wykładach  uczestniczyło 116 BO,
  • zorganizowano wizyty i uczestnictwo BO w corocznych, biotechnologicznych targach branżowych, podczas których studenci mieli możliwość ukończenia kursów, m.in. dobrego pipetowania i kryteriów stosowanych w pomiarach chemicznych, uczestniczyło 40 BO,
  • zorganizowano wizyty połączone ze specjalistycznymi wykładami w wiodących firmach biotechnologicznych, placówkach naukowo- badawczych o profilu biotechnologicznym oraz parkach biotechnologicznych, z możliwością ukończenia certyfikowanego kursu real-Time PCR (22 BO); w wizytach uczestniczyło po 40 BO,
  • zorganizowano specjalistyczny kurs  języka angielskiego, prowadzony przez native speakers, z naciskiem na słownictwo i wyrażenia biotechnologiczne; uczestniczyło 47 BO,
  • zorganizowano miesięczne, płatne staże  zawodowe, uczestniczyło 29 BO,
  • zorganizowano wsparcie dla osób niepełnosprawnych, dotyczące organizacji zaliczeń i korzystania z wykładów; ze wsparcia skorzystało 5 BO.

W celu realizacji celów projektu zakupiono  sprzęt komputerowy, urządzenia oraz oprogramowania. Zostały one przekazane Wydziałowi i w przyszłości  będą służyły do realizacji różnych przedmiotów, w tym  bioinformatycznych, prowadzonych  na WBiB. Zakupiono 22 komplety podręczników akademickich z zakresu biotechnologii i biologii molekularnej, które przekazano do Biblioteki UWM.  Na stronie internetowej projektu zamieszczano bieżące informacje o jego programie, regulaminy i sprawozdania oraz opinie i uwagi BO.  

Dziękujemy studentom za owocną współpracę i życzymy skutecznego spożytkowania wiedzy oraz umiejętności uzyskanych podczas  studiowania na kierunku zamawianym.

Zarząd kierunku zamawianego: Katarzyna Głowacka, Ewa Gojło, Jan Jastrzębski, Genowefa Kotwica, Dorota Najmowicz,  Łukasz Paukszto, Wioletta Pluskota.