Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM

Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM

Olsztyn, Plac Łódzki 3, pok. 325,     kontakt: tel.  89 523 43 03,  poczta - stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl

godziny konsultacji:   poniedziałek  1000-1100,  wtorek  930-1000, środa  1500-1600  (lub inny, dowolny termin po wcześniejszym uzgodnieniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie)

          CV

 • 1987 - magister biologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, temat pracy magisterskiej „Chruściki (Trichoptera) rzeki Pasłęki”
 • 1992 - doktor nauk biologicznych, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, temat rozprawy „Rozmieszczenie larw chruścików (Trichoptera) w litoralu jezior o różnej trofii”
 • 1999 -  doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii-zoologii, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, rozprawa pt. „Chruściki (Trichoptera) jezior Polski – charakterystyka rozmieszczenia larw"

         Problematyka badawcza

Hydrobiolog i entomolog, w szczególności zajmujący się chruścikami (Trichoptera) ostatnio w kręgu badań znalazło się również dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu.

 • biologia i ekologia chruścików (Trichoptera), struktura rozmieszczenia siedliskowego w jeziorach, rzekach, źródłach i drobnych zbiornikach
 • ekologia krajobrazów antropogenicznych (agrocenozy, urbicenozy)
 • ochrona przyrody w skali krajobrazu
 • problematyka rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju), głównie w Regionie Bałtyckim i Zielonych Płucach Europy
 • edukacja w zielonych szkołach a także filozofia przyrody
 • dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu

         Staże naukowe

 • 2006. Półroczny staż w przedsiębiorstwie (turystyka Łajs k. Olsztyna) w ramach projektu „Staże dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora badawczo-rozwojowego” (Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy) z Fundacji „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”
 • 2006. Miesięczny staż w przedsiębiorstwie (turystyka, Łajs k. Olsztyna) w ramach projektu „Regionalny transfer wiedzy UWM – staże pracowników i absolwentów w firmach”.
 • 2007. Półroczny staż w przedsiębiorstwie (poligrafia i reklama, Olsztyn) w ramach projektu „Staże dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora badawczo-rozwojowego” (Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy) z Fundacji „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”.
 • 2014. Staż w ramach projektu „SiS WiM – STAŻE i SZKOLENIA praktyczne dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw WARMII i MAZUR” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytut Hortiterapii „Zielony Promień” Zofia Wojciechowska, Mrągowo.

    Ważniejsze publikacje

 • Zawal A., S. Czachorowski, E. Stępień, E. Buczyńska, A. Szlauer-Łukaszewska, P. Buczyński, R. Stryjecki, P. Dąbkowski. 2016. Early post-dredging recolonization of caddisflies (Insecta: Trichoptera) in a small lowland river (NW Poland). Limnology, 17: 71-85.
 • S. Czachorowski, M. Śliwa. 2016. Regional and International Examples of Cooperation by the Centre for Cultural and Natural Heritage at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. [in:] Cultural and Natural Heritag: Between Theory and Practice, Chapter 14, ed. M. Śliwa., K. Glińska-Lewczuk, Olsztyn 2015, pp. 161-181.
 • Czachorowski S., Gencza J., Buczyński P., Pakulnicka J., Machałek Ł., Głowacki N., Kurzątkowska A. 2015. Wstępne badania nad różnorodnością biologiczną wewnątrz i wokół plantacji wierzby energetycznej w Łężanach i Samławkach., str. 69-85. W: M. Stolarski., J. Gołaszewski (red.) Biorafineria lignocelulozowa - uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne. Wyd. UWM w Olsztynie, 165 str.
 • Buczyńska E., Czachorowski S., Buczyński P. 2015. Isues Concernig of the Conservation of Rare Caddis Erotesis baltica McLachlan, 1877 (Trichoptera: Leptoceridae) in Poland. J.Entomol. Res. Soc., 17(1): 87-95.
 • Pakulnicka J., Buczyńska E., Buczyński P., Czachorowski S., Kurzątkowska A., Lewandowski K., Stryjecki R., Frelik A. 2015. Are beetles good indicators of insect diversity in freshwater lakes? Oceanological and Hydrobiological Studies; 44, (4): 487-499.
 • Czachorowski S. 2015. Wprowadzenie. W:  Czachorowski S., Ż. Kostyk, M. Zielińska (red.) 2015. Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro cz. II. Centrum Badań nad Dziedzictwem Kultrowym i Przyrodniczym. Olsztyn, (7-19).
 • Czachorowski S., M. Antolak, Ż. Kostyk J. (red.) 2014. Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro cz. II. Centrum Badań nad Dziedzictwem Kultrowym i Przyrodniczym. Olsztyn, 176 str.
 • Żurawlew P., S. Czachorowski, E. Buczyńska. 2015. Chruściki (Trichoptera) okolic Pleszewa (Wielkopolska). Caddisflies (Trichoptera) in the area Pleszew (Wielkoposka).  Przeg. Przyr., 26: 39-44.
 • Czachorowski S. 2015. Nauczeństwo w trzeciej rewolucji przemysłowej. W: Konferencja Przekazać-Pokazać, 2015. Centrum Nauki Kopernik, 83 str.: 39-41.
 • Czachorowski S. 2014. Trzy poziomy integracji międzyprzedmiotowej w szkole. W: Konferencja Przekazać-Pokazać, (22-23.08.2014), str.: 84-87).
 • Czachorowski S. 2014. Wprowadzenie. W:  Czachorowski S., M. Antolak, Ż. Kostyk J. (red.) 2014. Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro. Centrum Badań nad Dziedzictwem Kultrowym i Przyrodniczym. Olsztyn, (7-12).
 • Czachorowski S., M. Antolak, Ż. Kostyk J. (red.) 2014. Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro. Centrum Badań nad Dziedzictwem Kultrowym i Przyrodniczym. Olsztyn, 173 str.
 • Czachorowski S., Zawal A., Pietrzak L. 2013. Chruściki (Trichoptera) rezerwatu przyrody ,,Źródlisko Skrzypowe” Parki nar. Rez. Przyr. 31, 63-69.
 • Ropelewska E., Bielecki A., Czachorowski S., Ropelewski M., Dziejowski J. 2013. Dina lineata (O.F. Müller, 1774) – an interesting species of leech in astatic reservoirs of the city of Olsztyn and its surroundings. Ecological Questions 16/2012: 71 – 74 DOI: 10.2478/ecoq-2013-0008.
 • Czachorowski S. 2012. Chruściki (Trichoptera) – owady z własnym domkiem w służbie monitoringu wód. W: Nakonieczny M., Miguła P., Problemy środowiska i jego ochrony, cz. 20. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniw. Śląski, Katowice, str: 53-69.
 • Bonar E., Krzeszowiec-Jeleń W., Czachorowski S. 2012. Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. Nowa Era, Warszawa, 176 str.
 • Czachorowski S. 2012. Rząd: chruściki – Trichoptera (str.: 339-347). W:  Błaszak Cz. (red.) Zoologia. Stawonogi. Tchawkodyszne, Tom 2, część 2, Wyd. PWN, Warszawa 2012.
 • Górecki K., Czachorowski S. 2010. Stenophylax vibex (Curtis, 1834) (Trichoptera: Limnephilidae), a New species for the Polish fauna. Pol. J. Entomol., 79: 101-105.
 • Czachorowski S. 2010. Między ewolucjonizmem a kreacjonizmem – model maszyny i model organizmu. W: E. Wiszowaty, K. Parzych-Blakiewicz, Teoria ewolucji a wiara chrześcijan. Wyd. UWM w Olsztynie, str.: 60-78.
 • Szymańska U., Czachorowski S., Markiewicz A., Bonar A., Zębek E. 2010. Chruściki (Trichoptera jako organizmy wskaźnikowe zabiegów rekultywacyjnych prowadzonych na jeziorze Jeziorak Mały (Caddisflies Trichoptera as indicator organizm of restoration works carried out in the Lake Jeziorak Mały. W: R. Wiśniewski (red.) Ochrona i rekultywacja jezior. Toruń, str.: 127-140.
 • Zawal A., Czachorowski S. 2010. Dragonflies (Odonata) and caddisflies (Trichoptera) of water reservoirs in the suburban landscape of Świnoujście (northwest Poland). Nat. Monteneg., 9 (3): 481-488.
 • Czachorowski S. 2010. Caddisflies (Trichoptera) of LobelianLakes of the Pełcznica Nature Reserve (Pomeranian Lakeland, Poland). Acta Biologica nr 17: 59-71.
 • Kozak A. (red.) 2012. Wody delty Wisły, natura i kultura (Czachorowski S. współautor części zoologicznej), ISBN 978-83-7531-166-2.
 • Czachorowski S. 2007. Fauna źródeł – stan poznania i perspektywy badań. W: Jokiel P., P. Moniewski, M. Ziułkiewicz (red.). Źródła Polski – wybrane problemy krenologiczne. Wyd. Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 352 str.
 • Czachorowski S. 2004 The last natural River of Eastern Europe? Caddisflies (Trichoptera) of the NemanRiver. Latvijas Entomologs, 41: 44-51.
 • Czachorowski S. 2004. Hagenella clathrata (Kolenati, 1848). W: Z. Głowaciński (red.) Czerwona Księga Zwierząt, tom II (bezkręgowce). www.iop.krakow.pl/pckz
 • Czachorowski S. 2004. Limnephilus dispar McLachlan, 1875. W: Z. Głowaciński (red.) Czerwona Księga Zwierząt, tom II (bezkręgowce). www.iop.krakow.pl/pckz
 • Czachorowski S. 2004. Allogamus starmachi (Szczęsny, 1967). W: Z. Głowaciński (red.) Czerwona Księga Zwierząt, tom II (bezkręgowce). www.iop.krakow.pl/pckz
 • Czachorowski S., G. Visinskiene, A. Uherkovich, P. Chvojka, M. Kalnins, M. Moroz, P. Neu, T. Pitsch, V. D. Ivanov, R. Goduńko, L. Ujvarosi. 2004. Europejskie ostoje entomofauny – chruściki (Trichoptera) obszarów chronionych Europy Środkowej i Wschodniej. Wiad. Entomol., 23 Supl. 2: 57-65.
 • Czachorowski S., E. Serafin. 2004. The distribution and ecology of Hydropsyche bulgaromanorum and Hydropsyche contubernalis (Trichoptera: Hydropsychidae) in Poland and Belarus. Lauterbornia, 50: 85-98.
 • Czachorowski S., P. Buczyński. 2004. Chruściki w krajobrazie rolniczym: larwy Trichoptera Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego (południowo-wschodnia Polska). Parki nar. Rez. Przyr., 23: 93-110.
 • Czachorowski S., Pietrzak L. 2004. Is sustainable coexistence between aquatic insects and people possible in urban areas? In: Filho W. L., Ubelis A. (eds) Integrative approaches towards sustainability in the Baltic Sea Region. Environ. Edu, Comm. and Sustainability, 15. pp: 511-518.
 • Pietrzak L., S. Czachorowski, 2004 Jak rekultywacja wpływa na owady wodne? Przykład chruścików (Trichoptera) z Jeziora Długiego w Olsztynie. W:  Wiśniewski R., Jankowski J. (red.) Ochrona i rekultywacja jezior. Pol. Zrzesz. Inż. i Tech. Sanitarnych, Oddz. Toruń, str.: 187-194.
 • Czachorowski S. 2003. Caddisflies (Trichoptera) of Polish lakes – ask about origin lake species and post-glacial colonization. In: Lake ecosystems: biological processes, anthropogenic transformation, water quality. Materials of the II Inter. Sci. Conf., Minsk: 543-545.
 • Buczyński P., Czachorowski S., Serafin E., Szczepański W. 2003. Is a nature reserve the best form to protect invertebrates? - On the example of dragonflies and caddisflies (Insecta: Odonata, Trichoptera) of the „LakeKośno” reserve. Acta Biol. Univ. Daugavp., 3: 125-132.
 • Czachorowski S., Majewski T. 2003. Stan poznania chruścików (Trichoptera) obszarów chronionych Polski. Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 7:167-181.
 • Buczyński P., Czachorowski S., Moroz M., Stryjecki R. 2003. Odonata, Coleoptera, Trichoptera and Hydrachnidia of springs in Kazimierski Landscape Park (Eastern Poland) and factors affecting the characters of these ecosystems. Supplementa ad Acta Hydrobiologica, 5: 13-29.
 • Pietrzak L., S. Czachorowski. 2003. Polymorphism in head coloration of Mystacides azurea (Linnaeus, 1761) larvae. Braueria, 30: 4.
 • Wiberg-Larsen P., S. Czachorowski. 2002. Oxyethira tristella Klapalek, 1895 (Trichoptera: Hydroptilidae), a caddisfly species new to the fauna of Poland. Pol. Pism. Entomol., 71: 151-153.
 • Czachorowski S., E. Biesiadka. 2002. Monitoring of water macroinvertebrates fauna exchanges in protected areas. In: M. A. Herman (ed.) Ecology and eco-technologies. Proceedings of the Review Conference on the scientific cooperation between Austria and Poland, February 24-28, 2002, Vienna, Section 2, pp: 349-353.
 • Czachorowski S., Biesiadka E., Aleksandrowicz O. 2001. Protection of species diversity of aquatic insects in the southeastern part of Baltic Region. Acta. Biol. Univ. Daugavp., 1: 3-6.
 • Czachorowski S., P. Buczyński. 2000. Zagrożenia i ochrona owadów wodnych w Polsce. Wiad. Entomol., 18, Supl. 2: 95-120.
 • Czachorowski S., P. Buczyński, R. Stryjecki. 2000. Chruściki (Trichoptera) Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Parki Nar. Rez. Przyr., 19: 65-84.
 • Czachorowski S. P. Buczyński, U. Walczak, J. Pakulnicka, 2000. Gatunki osłonowe (parasolowe) w ochronie owadów. Przeg. Przyr., 11: 139-148.
 • Czachorowski S. 1999. Methods of recording and faunistical research of spring habitats in Poland. Crunoecia, 6: 63-66.
 • Czachorowski S. 1999. Chruściki (Trichoptera) źródeł Polski – stan poznania. W: Biesiadka E., S. Czachorowski „Źródła Polski - stan badań, monitoring i ochrona”, Wyd. WSP w Olsztynie, str.: 59-72.
 • Czachorowski S., P. Buczyński. 1999. Wskaźnik naturalności biocenoz - potencjalne narzędzie w monitorowaniu stanu ekologicznego torfowisk Polski, na przykładzie Odonata i Trichoptera. W: S. Radwan, R. Kornijów (red.) Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych. Wyd. UMCS, Lublin, s. 153-158.
 • Czachorowski S., 1998. Chruściki (Trichoptera) jezior Polski - charakterystyka rozmieszczenia larw. Wyd. WSP Olsztyn, 156 str.
 • Czachorowski S. 1997. The first checklist of Belarusian Trichoptera. Braueria, 24: 11-12.
 • Czachorowski S. 1997. Związek cykli życiowych z heterogennością środowiska i krajobrazu. W: T. Puszkar i L. Puszkar (red.) Współczesne kierunki ekologii - ekologia behawioralna, Wyd. UMCS, Lublin, str.: 389-398.
 • Czachorowski S. 1997. Wpływ nieciągłości krajobrazu na liczbę i liczebność gatunków - model symulacyjny. W: T. Puszkar i L. Puszkar (red.) Współczesne kierunki ekologii - ekologia behawioralna, Wyd. UMCS, Lublin, str.: 399-412.
 • Khmeleva N., A. Nesterovich, S. Czachorowski. 1994. The macroinvertebrate fauna of some Belarussian, Karelian and Altaian springs and it relations with some factors. Acta. Hydrobiol., 36: 75-90.
 • Czachorowski S. 1994. Concomitance of caddis fly (Trichoptera)  larvae in four Masurian lakes differing trophically (north-eastern Poland). Acta Hydrobiol., 36: 213-225.
 • Czachorowski S. 1994. Classification of small water bodies on the basis of the presence of caddisflies. Ekol. Pol., 42: 41-59.
 • Czachorowski S. 1994. The role of disturbances and bariers in working and development of biocenosis. In: A. Richling, E. Malinowska, J. Lechnio (ed), Landscape research and its applications in environmental management. Warszawa, pp: 49-54.
 • Czachorowski S. 1993. Distribution of Trichoptera larvae in vertical profile of lakes. Pol. Arch. Hydrobiol., 40: 139-163.
 • Czachorowski S., R. Kornijów. 1993. Analysis of the distribution of caddis larvae (Trichoptera) in the elodeid zone of two lakes of East Poland, based on the concept of habitatual islands. Pol. Arch. Hydrobiol., 40: 165-180.
 • Czachorowski S. 1993. Ekologiczne i ewolucyjne reakcje gatunków przystosowanych do siedlisk stabilnych i niestabilnych, zachodzące w układach izolowanych. Prądnik Prace Muz. Szafera, 7-8: 309-316.
 • Czachorowski S. 1993. Vertical distribution of caddis larvae in various types of lake littoral. Braueria 20: 7-9.
 • Czachorowski S. 1993. Krajobraz ekologiczny czy tylko hierarchia niejednorodności. W: J. Banaszak (red.) „Krajobraz ekologiczny". WSP Bydgoszcz, str.: 67-80.
 • Czachorowski S. A. I. Nesterovich, 1992. Caddis larvae from some Belorussian springs. Braueria,19: 25.
 • Czachorowski S. W. Szczepańska. 1991. Small temporary pools in the vicinity Mikołajki and their caddis fly (Trichoptera) fauna. Pol. Arch. Hydrobiol., 38: 85 - 104.
 • Czachorowski S. 1990. Caddisflies (Trichoptera) of the springs of the Kraków-Częstochowa and Miechów  Uplands (Poland). Acta Hydrobiol., 32 : 391-405.
 • Czachorowski S. 1989. Differentiation of the Hydropsychidae larvae (Insecta, Trichoptera) in the PasłękaRiver as a result of avoidance of trophic competition. Pol. Arch. Hydrobiol., 36, (1): 123 - 132.
 • Czachorowski S. 1989. Vertical distribution of Trichoptera in three Masurian lakes - results of initial research. Pol. Arch. Hydrobiol., 36, (3): 351 - 358.
 • Czachorowski S. 1988. Caddis larvae (Trichoptera) of the River Pasłęka (Northern Poland). Acta Hydrobiol., 30 (3/4): 393 - 409.

Prywatne strony internetowe: http://czachorowski1963.blogspot.com/      https://profesorskiegadanie.blogspot.com/     www.uwm.edu.pl/czachor    https://www.facebook.com/stanislaw.czachorowski