Studia doktoranckie Biologia - plany studiów

Informacje dotyczące kształcenia na Studiach Doktoranckich na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, w tym:

  • Plan studiów i standardy kształcenia dla studiów doktoranckich
  • Zajęcia kształcenia ogólnego realizowane na studiach doktoranckich
  • Przedmioty kształcenia kierunkowego
  • Sylabusy 

umieszczone są w zakładce KSZTAŁCENIE / REALIZOWANE PROGRAMY KSZTAŁCENIA I SYLABUSY / STUDIA TRZECIEGO STOPNIA http://wbib.uwm.edu.pl/ksztalcenie/realizowane-programy-ksztalcenia-i-sylabusy/studia-trzeciego-stopnia