Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących
Świat Bożego Narodzenia
składam Państwu i Państwa
Bliskim
najpiękniejsze życzenia zdrowia, spokoju i odpoczynku od trudów dnia 
codziennego, oby ten szczególny czas świąteczny i nadchodzący Nowy Rok 2021
przepełnione były optymizmem, refleksją nad tym, co najbardziej wartościowe oraz dały energię do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów

w imieniu Kolegium Dziekańskiego
Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie
Dziekan
prof. dr hab. Iwona Bogacka