Zmarł prof. Henryk Chudyba

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,

że 1 kwietnia 2016 roku zmarł

Ś.P.

Prof. dr hab. Henryk CHUDYBA

znany algolog, wybitny botanik, wieloletni pracownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców, wspaniały nauczyciel i serdeczny kolega, człowiek niezwykłej prawości i życzliwości.

 Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Uroczystość pożegnania odbędzie się w środę 6 kwietnia 2016 roku o godz. 1100 w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Kortowie. Złożenie urny z Prochami do grobu rodzinnego odbędzie się w Krakowie na cmentarzu Salwator.

 

 

Biogram pożegnalny

 

Pan profesor dr hab. Henryk Chudyba urodził się 25 września 1933 r. roku Suchej Beskidzkiej. Dzieciństwo i okres młodzieńczy spędził w swoim rodzinnym miasteczku. Tam też w 1951 r. ukończył Liceum i krótko pracował w administracji miejskiej.

Studia wyższe ukończył w 1958 r. na Wydziale Geograficzno-Biologicznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i tamże bezpośrednio po studiach podjął pracę na stanowisku asystenta. W 1963 r. swoje góry i Kraków „porzucił” na rzecz jezior mazurskich i od tego czasu na stałe związał się z Uczelnią Kortowską, gdzie przeszedł wszystkie szczeble akademickiej kariery naukowej:

  • w 1965 r. doktor nauk przyrodniczych na podstawie badań, które jeszcze zrealizował w Krakowie pod kierunkiem prof. Karola Starmacha w Uniwersytecie Jagiellońskim;
  • w 1976 r. doktora habilitowanego na podstawie pracy habilitacyjnej dotyczącej dynamiki glonów jeziora Kortowskiego w związku podjętą rekultywacją poprzez usuwanie hipolimnionu;
  • tytuł profesora został mu nadany przez Prezydenta RP w 1990 r.

Od 13 lat był na zasłużonej emeryturze.

Od początku pracy naukowej specjalizował się w hydrobotanice. Zajmował się głownie taksonomią i ekologią glonów, florą roślinnością jezior i jej dynamiką. Swojej specjalności pozostał wierny do końca pracy naukowej. Poza dydaktyką realizowaną na macierzystych Wydziałach, wcześniej Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (Rolniczym), później Biologii i Biotechnologii przez większość swojej pracy dydaktycznej był także związany z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rybactwa (obecnie Nauk o Środowisku) realizując tam przedmioty botaniczne.

W naukowym dorobku pozostawił po sobie ponad 70 publikacji z zakresu hydrobotaniki, algologii i ochrony przyrody. Bardzo chętnie pisał także liczne artykuły popularno-naukowe upowszechniające wiedzę hydrobiologiczną.

Losy zawodowe wielu pracowników zatrudnionych Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody były związane z Profesorem. Prywatnie był osobą o pogodnym usposobieniu i dużej wyrozumiałości.

Ze głębokim smutkiem żegnamy Ciebie Profesorze.

 

W imieniu Rektora, Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii, pracowników Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody, społeczności akademickiej, małżonce Danucie, synowi z rodziną składamy wyrazy szczerego współczucia.

Łączymy się z Wami w bólu.