Zebranie organizacyjne SKN Mykologów

Serdecznie zapraszam obecnych członków i nowych chętnych studentów na pierwsze, krótkie zebranie organizacyjne SKN Mykologów
w czwartek, 17 października 2019 r., godz. 14.00 w sali 305, Katedry Mikrobiologii i Mykologii, III p.

opiekun SKN Mykologów
dr hab. Anna Biedunkiewicz