Zawieszone zajęcia dydaktyczne 12-29.03.2020

Rektor UWM zarządza przerwę dydaktyczną od 12.03.2020 do 29.03.2020, ale Uniwersytet nie przerywa funkcjonowania. Pracownicy uczelni wykonują swoje obowiązki na dotychczasowych zasadach.

Zarządzenie Nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2:  link, PDF;