ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SIEDZIBIE UCZELNI do 11 kwietnia 2021

Komunikat Rektora z dnia 11.03.2021 r.
 
KOMUNIKAT II W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną  w kraju, a także w mieście Olsztynie i regionie przedłużam okres zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do realizacji w siedzibie uczelni. do 11 kwietnia 2021 roku. Na wniosek koordynatorów przedmiotów dziekani wydziałów, dyrektorzy SZP i filii w porozumieniu z Prorektorem ds. kształcenia proszeni są o podjęcie decyzji o prowadzeniu tych zajęć online lub o przesunięciu ich realizacji na późniejszy okres.

Zawieszenie nie dotyczy kierunku lekarskiego oraz kierunku pielęgniarstwo realizowanego w SZP.

Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

link do strony - http://www.uwm.edu.pl/egazeta/koronawirus-zarzadzenia-rektora