Zawiadomienie - rozstrzygnięcie konkursu nr 1 na stanowisko stypendysty-doktoranta

Konkurs nr 1 na stanowisko stypendysty-doktoranta w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt  w projekcie badawczym OPUS 16 pt.: „Anisakis simplex jako pasożyt o znaczeniu dla zdrowia publicznego: transkryptom i proteom źródłem informacji o molekularnych podstawach przeżycia w organizmie żywiciela", ogłoszony w dniu 19.07.2019 r., został rozstrzygnięty.

Osobą zatrudnioną na stanowisku stypendysty- doktoranta jest Pan mgr Robert Stryiński.