Zawiadomienie – rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt w projekcie badawczym OPUS 16 pt.: „Wisfatyna nowym regulatorem rozrodu świń: ekspresja i rola w kontroli osi podwzgórze-przysadka-jajniki w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży”, został rozstrzygnięty.

Osobą zatrudnioną w projekcie na stanowisko doktoranta- stypendysty  jest Pan Grzegorz Kopij.