Zawiadomienie -rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta stypendysty

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt w projekcie badawczym OPUS 13 pt.: „Konsekwencje oddziaływania pola elektromagnetycznego na tkanki macicy i zarodki w okresie okołoimplantacyjnym”, ogłoszony w dniu 15.02.2018, został rozstrzygnięty. Osobą zatrudnioną na stanowisko doktorant stypendysta jest Wiktoria Kozłowska.