Zasady realizacji przedmiotów w semestrze letnim 2020-2021 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020/2021 - plik PDF,   http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne   

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  w semestrze letnim 2020/2021 - plik PDF,  http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru/przedmioty-zakresu-nauk-humanistycznych-lub-nauk-spolecznych   

Zasady przedmiotu kształcenia ogólnego w semestrze letnim 2020/2021 - http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze letnim 2020/2021 - plik PDF,  http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty  

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/