Zasady realizacji przedmiotów w semestrze letnim 2018-2019 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim 2018/2019  – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne (aktualizacja niebawem)

  • Plan zajęć ze Studium Wychowania Fizycznego – dostępny na stronie Studium Wychowania Fizycznego http://www.uwm.edu.pl/swfis (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego w semestrze letnim 2018/2019 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 – plik PDF lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru/przedmioty-modul-zakresu-nauk-humanistycznych-lub-nauk (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze letnim 2018/2019 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty   (aktualizacja niebawem)
Wykaz  certyfikatów i dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego: j. angielski, poziom B2 , j. niemiecki, poziom B2 i j. hiszpański, poziom B2 , j. włoski, poziom B2 i j. francuski, poziom B2 , j. rosyjski poziom B2 - plik PDF1PDF2PDF3PDF4

 

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/

aktualizacja 16.01.2019 r.