Zaproszenie na konferencję „Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji”

W imieniu Organizatorów zapraszamy na V Interdyscyplinarną Konferencję "Nano(&)BioMateriały - od teorii do aplikacji", organizowaną w Toruniu, w dniach 14-16 czerwca 2023 r.

Podobnie jak poprzednie spotkania, V NaBioMat będzie interdyscyplinarnym forum, służącym przepływowi informacji i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu Chemii, Biotechnologii, Biologii Molekularnej, Medycyny i Ochrony Środowiska:

•   Synteza nanomateriałów nieorganicznych, bionanomateriałów oraz materiałów biokompatybilnych,

•   Badania chemiczne i strukturalne nanomateriałów,

•   Związki biologicznie czynne o potencjalnym zastosowaniu w nanotechnologii,

•   Interakcje biomolekuł i nanomateriałów,

•   Biologicznie czynne związki o potencjalnym zastosowaniu w nanotechnologii,

•   Bioreaktory, bioprocesy, biosensory, bionośniki,

•   Cytotoksyczność nanomateriałów,

•   Nanomateriały i nanocząsteczki w medycynie

oraz tematy pokrewne.

Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: https://nabiomat.umk.pl/ Zapraszamy również do odwiedzenia strony konferencji na facebook’u: 

https://www.facebook.com/nabiomat