Zapraszamy na wykład dr Emilii Ossowskiej pt. „Porosty z rodzaju Parmelia w Polsce”

Oddział Olsztyński oraz Sekcja Lichenologiczna
Polskiego Towarzystwa Botanicznego

serdecznie zapraszają na wykład otwarty

dr Emilii Ossowskiej

z Pracowni Lichenologii i Mykologii Eksperymentalnej Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

pt. „Porosty z rodzaju Parmelia w Polsce

Wykład odbędzie się on-line na platformie GoogleMeet 20 stycznia 2022 r. o godzinie 18.00.
Link do spotkania - https://meet.google.com/uzu-xzpq-eiw

Zarząd Oddziału Olsztyńskiego PTB
Zarząd Sekcji Lichenologicznej PTB