Zaliczanie praktyk

Olsztyn,2017.07.17

 

          Studenci odbywający praktyki studenckie w roku akademickim 2016/2017 proszeni są o złożenie dzienniczków praktyk (z uzupełnionymi efektami kształcenia) do dnia 15.09.2017.

           Dzienniczki należy złożyć w Sekretariacie Katedry Anatomii Porównawczej (Plac Łódzki 3, pokój 302).

           W dniach 18.09.2017 – 22.09.2017 nastąpi zaliczenie praktyk.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu 89/523-43-02

 

Wydziałowy Koordynator Praktyk

 Dr Maciej Równiak