XVI Konferencja Naukowa Młodych Badaczy - Olsztyn

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w
XVI KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODYCH BADACZY
Bezpieczeństwo i jakość żywności

 która odbędzie się 26.03.2019 w Oddziale Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Podczas konferencji zostanie przedstawiony przegląd najnowszych prac oraz doniesień naukowych, młodych pracowników nauki i doktorantów.

Organizatorami Konferencji są:
Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Oddział Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

 W załączniku informacje (plik PDF) dotyczące terminu zgłoszeń uczestnictwa oraz szablon (plik WORD) według którego należy przygotować abstrakt doniesienia na konferencję.

 

Z poważaniem,
Komitet naukowy i organizacyjny KNMB

w składzie:

KOMITET NAUKOWY

dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw.
dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM
prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak, 
dr hab. inż. Wacław Mozolewski, prof. UWM
dr Lidia Markiewicz

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Joanna Fotschki
dr inż. Justyna Bucholska
mgr inż. Damir Mogut