XV Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Bezpieczeństwo i jakość żywności” – 27.03.2018 r., Olsztyn

Szanowni Państwo !

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w
XV KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODYCH BADACZY
Bezpieczeństwo i jakość żywności

która odbędzie się 27.03.2018
na wydziale Oddziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Podczas konferencji zostanie przedstawiony przegląd najnowszych prac oraz doniesień naukowych, młodych pracowników nauki i doktorantów.

Organizatorami Konferencji są:
Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Oddział Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

W związku z przygotowaniami do tego wydarzenia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenia młodych pracowników nauki oraz doktorantów z Państwa Zakładu/Katedry do uczestnictwa w formie krótkiego wystąpienia referatowego (5 min. lub 10 min.). Powołana Komisja po ocenie nadesłanych streszczeń określi czas przeznaczony na wystąpienie, o czym poinformuje autorów.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń (imię, nazwisko i temat wystąpienia) do dnia 01.02.2018 roku na adres j.fotschki@pan.olsztyn.pl (w tytule należy wpisać XV Konferencja Naukowa). Abstrakty prac należy dostarczyć do dnia 27.02.2018 (z dopiskiem XV Konferencja Naukowa-Abstrakt). Dalsze komunikaty i szczegółowe informacje zostaną wysłane bezpośrednio zainteresowanym osobom.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym spotkaniu pozwoli na nawiązanie nowej współpracy i kontynuację wymiany cennych doświadczeń naukowych pomiędzy uczestnikami konferencji.

Z poważaniem,
Komitet naukowy i organizacyjny
XV KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY
„Bezpieczeństwo i jakość żywności”