Wymagane dokumenty - egzamin dyplomowy 2020

P.T. Studenci kierunku Biotechnologia

przystępujący do egzaminu dyplomowego w r.a. 2019/2020

 

Terminy EGZAMINÓW: 10-11-12-13-14 lutego 2020 r.

Zapisy w Dziekanacie, po uzgodnieniu terminu z promotorem pracy dyplomowej.

Przeczytać bardzo uważnie!

Przed złożeniem kompletu dokumentów do egzaminu dyplomowego należy zgłosić w USOSweb ETAP studiów do rozliczenia. Zgłoszenia dokonujemy po uzyskaniu i sprawdzeniu wszystkich ocen. Zgłoszenie jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości i kompletności wpisów i umożliwi dziekanatowi rozliczenie semestru/etapu studenta.

Dodatkowo prosimy o prosimy o wypełnienie oświadczenia i dostarczenie do dziekanatustrona: http://www.uwm.edu.pl/studenci/badanie-losow-absolwentow„kliknąć” http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1 (dostęp dla studentów)

Powyższe związane jest z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów (aplikacja umożliwiająca gromadzenie bazy studentów/absolwentów)

Wymagane dokumenty - plik PDF