WBiB ma nowego profesora

Prof. Irena Giełwanowska z Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM odebrała 14 marca nominację profesorską z rąk prezydenta RP.

Prof. Irena Giełwanowska jest botanikiem, pracuje w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM. Jej specjalnością badawczą jest cytologia i embriologia roślin. Absolwentka biologii ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Niemal od razu po studiach rozpoczęła pracę naukową.

Więcej informacji na stronie http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nowy-profesor-irena-gielwanowska