Ważność legitymacji studenckich i doktoranckich


W związku z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki (link poniżej)

uprzejmie informujemy, że legitymacje studenckie i doktoranckie pozostają ważne do dnia 14 października 2021r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uchylenie-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19.