VI Edycja KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW - dla doktorantów

Informujemy o VI Edycji KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW.
Konferencja nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki, odbędzie się w Poznaniu 30.11.2019, w Warszawie 7.12.2019, we Wrocławiu 8.12.2019 oraz w Krakowie 14.12.2019.
Link:
https://doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2019-vi-edycja
Rekrutacja: do 18.10.2019.