Ubezpieczenie dla studentów i doktorantów w r. ak. 2020-2021

Karta ISIC + ubezpieczenie, Just Profits Club, Starter Studencki

Dla studentów i doktorantów w r.a. 2020/2021

Karta ISIC + ubezpieczenie

 Ubezpieczyciel: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22 A

Składka: 55 zł

 

Wirtualna karta ISIC wraz z ubezpieczeniem jest ważna:
od następnego dnia po opłaceniu ubezpieczenia do 30.09.2021

Ubezpieczenie w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w Europie: 20 000 zł

Ubezpieczenie w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) podczas praktyk, zajęć organizowanych przez UWM: 10 000 zł

Po wpłaceniu składki  w dziekanacie student w ciągu 2-3 tygodni (zależy to od tego, kiedy Państwo prześlą wypełnione formularze) otrzyma świadectwo ubezpieczeniowe oraz numer legitymacji ISIC wraz z instrukcją.

Warunki dostępne są na stronie: www.russ.uwm.edu.pl/ubezpieczenie

Składki przyjmujemy do 30 października 2020 r.

Student posiadający własne ubezpieczenie od NNW i OC , dostarcza polisę do dziekanatu.

Dodatkowe informacje:

CZYM JEST JUST PROFITS CLUB? – PDF1