Terminy egzaminu dyplomowego dla Biotechnologii - luty 2019

P.T. Studenci kierunku Biotechnologia

przystępujący do egzaminu dyplomowego w semestrze zimowym r.a. 2018/2019

 Terminy EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH: 5 – 12 LUTEGO 2019 r.

Zapisy w Dziekanacie, po uzgodnieniu terminu z promotorem pracy dyplomowej.

Dokładne informacje dotyczące składanych dokumentów i terminów znajdują się w pliku PDF

 

Informacja dodatkowa - Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego

W związku z kontynuowaniem działań dotyczących monitorowania karier zawodowych absolwentów informujemy, że została stworzona aplikacja umożliwiająca gromadzenie bazy studentów/absolwentów.

Obowiązkiem Studenta kończącego studia jest:
1. Otworzyć stronę Uniwersytetu www.uwm.edu.pl

      - kliknąć zakładkę STUDENCI
      - po lewej stronie „kliknąć” Badanie losów absolwentów  http://www.uwm.edu.pl/studenci/badanie-losow-absolwentow 
      - „kliknąć” http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1 (dostęp dla studentów)

2. Wypełnić oświadczenie
3. Wydrukować
4. Dostarczyć do Dziekanatu.