Stypendia dla studentów romskich

Konkurs stypendialny dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych w roku akademickim 2021/2022 - plik z informacją PDF

Informacje na stronie - https://romowie.com/post,24,stypendia.html