Studiuj na Wydziale Biologii i Biotechnologii - Rekrutacja 2023/2024

REKRUTACJA ŚRÓDROCZNA 2024

na kierunek Biotechnologia, studia II stopnia (3 sem.)

 

Zachęcamy do studiowania na kierunkach:

  • Biologia
  • Biotechnologia
  • Mikrobiologia

 

Więcej informacji w zakładce - http://wbib.uwm.edu.pl/kandydaci-na-studia

laczego warto studiować na Wydziale Biologii i Biotechnologii?

Posłuchajcie sami 
Z Prodziekan ds. kształcenia dr Beatą Dulisz spotkała się Ania Makarewicz. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!