Studenci - ważne ! (informacja na 12 marca 2020 r. - aktualne do odwołania)

Uprzejmie informujemy, że w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych (prowadzonych w siedzibie UWM),

Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii

udziela informacji oraz przyjmuje zlecenia jedynie drogą e-mailową i telefoniczną.

Termin wznowienia zajęć dydaktycznych (prowadzonych w siedzibie UWM) będzie podany na stronach internetowych Uniwersytetu i Wydziału.

 

Adresy mailowe i numery telefonów pracowników podane są na stronie wydziału. 

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWM Nr 71/2015

istnieje obowiązek stosowania uniwersyteckiego studenckiego adresu e-mail do celów kontaktów między studentem a uczelnią.