Śp. Prof. dr hab. Tadeusz Korniak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 lutego 2021 roku zmarł

Śp.
prof. dr hab. Tadeusz Korniak

nauczyciel akademicki, botanik, od 1963 roku do końca pracy zawodowej związany z Katedrą Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 1997-2002 był prodziekanem ds. dydaktycznych na Wydziale Biologii UWM w Olsztynie, później kierownikiem Studium Doktorskiego. Profesor był niezwykle szanowany i lubiany przez społeczność akademicką. W roku akademickim 2008/09 wyróżniony przez studentów Wydziału Biologii „Belfrem Roku” w uznaniu wybitnych umiejętności i pasji dydaktycznych. W osobie Pana Profesora żegnamy wybitnego i cenionego specjalistę z zakresu biologii i ekologii roślinności synantropijnej oraz taksonomii roślin, który powszechnie był znany w środowisku naukowym.

Profesor na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle życzliwa i prawa, o wielkiej umiejętności zjednywania sobie ludzi.                     

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają:

Dziekan  oraz Pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 12 lutego 2021 roku o godz. 1300
Mszą św. Żałobną w bazylice współkatedralnej św. Jakuba skąd nastąpi wyprowadzenie na cmentarz komunalny przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.