Seminaria naukowe OL-PAN, najbliższe 26 lutego 2021

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zainicjował serię Seminariów naukowych pod nazwą OL-PAN, które będą wygłaszane przez wybitnych polskich oraz zagranicznych naukowców. Ideą jest zapoznanie się z tematyką badań prowadzonych w innych ośrodkach, zaznajomienie się z nowatorską metodyką prowadzonych tam prac/analiz, nawiązanie bezpośrednich kontaktów umożliwiających współpracę naukową, jak również stworzenie młodym  pracownikom nauki (doktorantom/postdokom) szansy ubiegania się o staże/pracę w innych jednostkach. Uważamy, iż umożliwienie wzięcia udziału w seminariach OL-PAN pracownikom oraz studentom PAN i UWM będzie korzystne dla obu grup.

Seminaria będą odbywały się w sposób cykliczny: 1 raz w miesiącu, zawsze w piątki. Informację o zaproszonym Wykładowcy, tytule wykładu ,dokładnej dacie oraz godzinie będą przesyłane do Państwa z wyprzedzeniem niosąc ze sobą prośbę o poinformowanie o tym wydarzeniu doktorantów.

Forma seminariów: platforma ZOOM.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższy piątek 26.02.2021 r. o godz. 9.00 na platformie Zoom odbędzie się Seminarium OL-PAN, na którym wysłuchamy wykładu dr. hab. Andrzeja Eljaszewicza z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zatytułowanego:

Activation and regulation of innate immune responses within the lungs – novel mechanisms

Więcej informacji związanych z naszym gościem można znaleźć na stronie: http://pan.olsztyn.pl/dzialalnosc-naukowa/seminaria/
klikając na nazwisko dr. hab. Andrzeja Eljaszewicza

Link do spotkania: 
https://zoom.us/j/97437922975?pwd=MVB1eFkxTlVsNEo1TG9ES3ZuL1VSUT09

hasło: PAN

 

Wzorem ubiegłych lat planujemy zorganizować po seminarium (godz. 10.00) spotkania z dr. hab. Andrzejem Eljaszewiczem:
(a)   spotkanie nieformalne z liderami grup badawczych (10.00-10.30);
(b)   spotkanie nieformalne z młodymi pracownikami nauki oraz doktorantami (10.30-11.00)

Osoby chętne to wzięcia udziału w w/w spotkaniach po seminarium prosimy o zgłaszanie się do organizatorów Seminariów OL-PAN do dnia 24.02. 2021r. do godz. 10.00 na adres:  j.bukowska@ pan.olsztyn.pl

Z wyrazami szacunku,
Organizatorki OL-PAN