Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc)

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 18 pt. „Nowe strategie otrzymywania związków bioaktywnych na bazie krzemu", ogłoszony w dniu 6 lipca 2022 r., został rozstrzygnięty w dniu 13 września 2022 r.

W wyniku konkursu na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) wyłoniono Panią dr Anetę Krakowską-Sieprawską.