Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy artykuł napisany przez doktoranta Wydziału

Dziekan oraz Przewodnicząca WRSD
Wydziału Biologii i Biotechnologii

 ogłaszają, że Konkurs na najlepszy artykuł naukowy napisany przez doktoranta Wydziału Biologii i Biotechnologiiw roku akademickim 2022/2023

 wygrywają ex aequo publikacje naukowe autorstwa

  Pana mgr Karola Makowczenki

pt.: “Chemerin impact on alternative mRNA transcription in the porcine luteal cells

opublikowana w czasopiśmie Cells
(doi: 10.3390/cells11040715; IF= 7,666, MEiN 140 pkt)

 oraz

Pana mgr. inż. Karola Mierzejewskiego

 pt.: “A complex proteomic response of the parasitic nematode Anisakis simplex s.s. to Escherichia coli Lipopolysaccharide

opublikowana w czasopiśmie Molecular & Cellular Proteomics
(doi: 10.1016/j.mcpro.2021.100166; IF=7,381, MEiN 140 pkt)

Komisja Konkursowa przyznaje
Panu mgr Karolowi Makowczence oraz Panu mgr. inż. Karolowi Mierzejewskiemu

dofinansowanie w wysokości 5000 PLN, które może być przeznaczone na prowadzenie dalszej działalności naukowej zgodnie z §5 Regulaminu Konkursu Wydziału Biologii
i Biotechnologii na najlepszy artykuł napisany przez doktoranta.

 Serdecznie gratulujemy!

 

   Przewodnicząca WRSD WBiB                                            Dziekan WBiB

                      mgr Marlena Gudelska                                       prof. dr hab. Iwona Bogacka