Rekrutacja śródroczna na studia II stopnia - styczeń/luty 2018

Rekrutacja śródroczna na studia II stopnia - styczeń/luty 2018

Studia drugiego stopnia (stacjonarne, 4 semestry):

Kierunek BIOLOGIA (mgr):

  • specjalność: ekspertyzy przyrodnicze (rekrutacja śródroczna, luty 2018plan studiów PDF

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (mgr inż.) rekrutacja śródroczna, luty 2018:

 dla wszystkich specjalności: przedmioty specjalnościowe – plik PDF

Zapisy na studia na stronie IRK https://irk.uwm.edu.pl/pl/home/ do 13 lutego 2018 r. do godz. 15.00

Dokładny harmonogram rekrutacji na stronie link