Rekrutacja śródroczna na studia II stopnia - kierunek BIOTECHNOLOGIA

Wydział Biologii i Biotechnologii prowadzi nabór na kierunek Biotechnologia - studia II stopnia, inżynierskie, 3 sem.

Informacje dotyczące procesu rekrutacji na stronie UWM - http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-srodroczna-luty-2020

Opis kierunku BIOTECHNOLOGIA na stronie https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_19_20_Z/programme/07_SMU_BIO/?from=field:07

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (link) na studia realizowane w języku polskim prowadzona jest w terminie do 18.02.2020 r. do godz. 15:00