Rekrutacja do programu MOST

Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, że od 31 października trwa rekrutacja do krajowego programu mobilności doktorantów i studentów MOST. Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Studenci- Krajowe Programy Mobilności http://www.uwm.edu.pl/studenci/krajowe-programy-mobilnosci-studentow  oraz na stronie Programu www.most.amu.edu.pl

Z wyrazami szacunku
prof. Aleksander Świątecki
prodziekan ds. studenckich