Program RISE - praktykanci z Niemiec

Szanowni Państwo,
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza doktorantów, pracowników naukowych oraz jednostki badawcze z całego świata zainteresowane współpracą z praktykantami z Niemiec do udziału w kolejnej edycji programu RISE (Research Internships in Science and Engineering).
W ramach programu RISE jednostki badawcze a także indywidualni pracownicy naukowi i doktoranci mogą ubiegać się o przyjęcie na praktyki studentów niemieckich uczelni.
W projekcie biorą udział studenci następujących dziedzin:
- biologia
- chemia
- fizyka
- nauki o Ziemi
- inżynieria
- informatyka
oraz pokrewnych kierunków.

Praktykanci otrzymują stypendium DAAD na pokrycie kosztów utrzymania i podróży.
Oferty praktyk na miesiące letnie 2018 można składać online od 1 września do 15 października 2017 r. Szczegółowe informacje w języku angielskim oraz niemieckim znajdą Państwo w załączeniu oraz na stronie internetowej: www.daad.de/rise-worldwide .

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt w języku angielskim lub niemieckim bezpośrednio pod adresem: rise-ww@daad.de.

Z poważaniem
MARIA SZRAJBER-CZERWIŃSKA
Beauftragte für Kommunikation und Marketing
Koordynator ds. Komunikacji i Marketingu
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Außenstelle Warschau
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Przedstawicielstwo w Warszawie
ul. Zielna 37 PL-00-108 Warszawa
T: +48 22 395 54 04 F: +48 22 395 54 07
maria.szrajber@daad.pl
www.daad.pl
www.facebook.com/daadpolska