Prodziekan ds. Studenckich przyjmuje Studentów (w dniach 1-4 oraz 7-11 października br.)

Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Aleksander Świątecki
w dniach 1-4 października zaprasza Studentów:

poniedziałek godz. 12.00-13.00
wtorek godz. 13.00-14.00
 czwartek 8.00-9.00

----------------------------------

 Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Aleksander Świątecki
w dniach 7-11 października zaprasza Studentów:

poniedziałek godz. 12.00-13.00
wtorek godz. 13.00-14.00

środa, czwartek, piątek - nie przyjmuje