Prodziekan ds. Studenckich nie przyjmuje - 17.11.2017 r.

Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Aleksander Świątecki w dniu 17 listopada br. (piątek) nie przyjmuje