Prodziekan ds. Studenckich nie przyjmuje

Uprzejmie informujemy, że w związku z nieobecnością

Prodziekana ds. Studentów prof. dr hab. Aleksandra Świąteckiego,

wnioski Studentów dotyczące toku studiów rozpatrywane będą przez

Prodziekan ds. Kształcenia dr Beatę Dulisz.