Praktyki zawodowe w ramach walki z SARS-CoV-2

Studenci, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/2021 wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Uczelnia może zaliczyć zajęcia lub części zajęć, o których mowa w ust. 2, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności, o których mowa w ust. 2, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym student wykonywał te czynności. Studenci zainteresowani taką formą praktyki, występują w wnioskiem do prodziekana ds. studenckich.

Wzór wniosku w załączeniu - PLIK WORD DO POBRANIA.