ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA UWM W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022 - aktualizacja

KOMUNIKAT REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE z 21 września 2021 roku  W SPRAWIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 -   link do komunikatu - PDF 

 

 

 

 

 

Drodzy Studenci,

Wkrótce rozpoczynamy nowy rok akademicki. Miejmy nadzieję, że uda się go przeprowadzić w znacznej części w pełnym kontakcie. Jednak w związku z panującym w kraju stanem epidemicznym, ciągle obowiązuje szereg zaleceń sanitarnych, których przestrzeganie powinno zminimalizować ryzyko zakażeń. W dniu 21 września 2021 na stronie Uniwersytetu, w zakładce, „Informacje CoVid-19” opublikowany został Komunikat Rektora w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (w załączeniu komunikat Rektora).
Komunikat zwraca uwagę na kwestie związane z organizacją zajęć, ich przebiegiem oraz przestrzeganiem reżimu sanitarnego. Rektor zobowiązuje wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Wobec powyższego, ze swojej strony, obliguję wszystkich Studentów do zastosowania do wymogów opisanych w Komunikacie Rektora oraz używania środków ochrony (maseczki) w przestrzeniach wspólnych:
korytarze, klatki schodowe, hole, laboratoria.

Z poważaniem
prof. dr hab. Iwona Bogacka

---------------------------

Komunikat dotyczący zajęć realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii

1.  Wszystkie rodzaje ćwiczeń i seminaria realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym.

2.  Wykłady dla kierunków: Biotechnologia I rok, Biotechnologia II rok, Biotechnologia IV rok, realizowane będą  trybie zdalnym.

3. Wykłady dla kierunków: Biologia stosowana I rok, Biologia stosowana II rok, Biologia stosowana III rok, Applied Biology III, Biologia - ekspertyzy przyrodnicze I rok/ II stopień, Biologia molekularna II rok/ II stopień, Biotechnologia III rok, Biotechnologia I rok/ II stopień, Mikrobiologia I rok, Mikrobiologia II rok, Mikrobiologia III rok, Mikrobiologia I rok/ II stopień, Mikrobiologia II rok/ II stopień realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym.

4. Lektoraty, przedmioty ogólnouczelniane oraz przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, przedmioty: ergonomia, etykieta, ochrona własności intelektualnej, szkolenie z  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  realizowane będą w trybie zdalnym.