ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 NA WYDZIALE BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

Informacje dotyczące ogranizacji procesu dydaktycznego

 

 

Zarządzenie Nr 94/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.) - link
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii - link

 

Zarządzenie Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii - link , aktualizacja z dnia 9.10.2020 (Zarządzenie Nr87/2020) link

KOMUNIKAT PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA UWM W OLSZTYNIE w sprawie ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO NA STUDIACH WYŻSZYCH (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich) W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 - link

Komunikat Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 http://www.uwm.edu.pl/egazeta/tryb-ksztalcenia-r-202021
---------------------------

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

zgodnie z Komunikatem Prorektora ds. kształcenia i studentów UWM w Olsztynie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w semestrze zimowym zajęcia na uczelni w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim będą realizowane tylko w ramach przedmiotów i w wymiarze niezbędnym do osiągnięcia przez studentów kierunkowych efektów uczenia się związanych z opanowaniem wiedzy operatywnej i umiejętnościami praktycznymi.

Rok akademicki dla studentów pierwszych lat studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczyna się 19 października, natomiast dla pozostałych roczników 5 października. Zajęcia dla studentów będą prowadzone w systemie hybrydowym, tzn. w systemie stacjonarnym i zdalnym.

Terminy zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej (na Uczelni) w semestrze zimowym dla poszczególnych kierunków i roczników studiów:

 • Biologia I stopnia (zakres - biologia stosowana i applied biology), I rok 19.10-06.11.2020 (3 tyg.)

 • Biologia I stopnia (zakres - biologia stosowana i applied biology), II rok: 09.11-20.11.2020 (2 tyg.)

 • Biologia I stopnia (zakres - biologia medyczna), III rok: 05.10-16.10.2020 (2 tyg.)

 • Biotechnologia I stopnia, I rok: 19.10-30.10.2020 (2 tyg.)

 • Biotechnologia I stopnia, II rok: 30.11-18.12.2020 (3 tyg.)

 • Biotechnologia I stopnia, III rok: 09.11-20.11.2020 (2 tyg.)

 • Biotechnologia I stopnia, IV rok: 05.10-09.10.2020 (1 tydzień)

 • Mikrobiologia I stopnia, I rok: 19.10-06.11.2020 (3 tyg.)

 • Mikrobiologia I stopnia, II rok: 09.11-27.11.2020 (3 tyg.)

 • Mikrobiologia I stopnia, III rok: 05.10-23.10.2020 (3 tyg.)

 • Biologia II stopnia (zakres - biologia molekularna), I rok: 30.11-18.12.2020 (3 tyg.)

 • Biologia II stopnia (zakres - biologia molekularna), II rok: 04.01-22.01.2021 (3 tyg.)

 • Biotechnologia II stopnia (zakres – biotechnologia przemysłowa, farmaceutyczna i molekularna zwierząt), I rok: 04.01-22.01.2021 (3 tyg.)

 • Mikrobiologia II stopnia, I rok: 30.11-18.12.2020 (3 tyg.)

 • Mikrobiologia II stopnia, II rok: 04.01-22.01.2021 (3 tyg.)

Szczegółowowe plany zajęć – zdalnych i stacjonarnych już wstawione na stronę Wydziału Biologii i Biotechnologii w zakładce STUDENT / TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ (link)

Uprzejmie informujemy, że Uczelnia umożliwia skorzystanie w okresie zajęć stacjonarnych z zakwaterowania w Domach Studenckich.

Rezerwacja pobytu odbywać się będzie na stronie internetowej Fundacji ŻAK – www.zak.olsztyn.pl w Systemie Kwaterowania Krótkoterminowego.
System Kwaterowania Krótkoterminowego będzie udostępniony od 24 września 2020 r.

Olsztyn, dn. 18.09.2020 r. (aktualizacja 21.09.2020)

Kolegium Dziekańskie