OLSZTYN - "CZERWONA STREFA" - komunikat z dnia 16.10.2020

Szanowni Państwo
W związku z decyzją rządu RP o objęciu miasta Olsztyna „czerwoną strefą
oraz decyzją Prorektora ds. Studenckich dr hab. Pawła Wysockiego, prof. UWM uprzejmie informuję, że zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów, wszystkich lat studiów, od 17 października 2020 roku do odwołania obostrzeń, będą realizowane w trybie zdalnym, z wyłączeniem zajęć praktycznych (w kontakcie). Oznacza to, że zajęcia odbywać się będą zgodnie z aktualnym rozkładem zajęć oraz planowanymi terminami zjazdów poszczególnych lat.


Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Aleksander Świątecki
Prodziekan ds. studenckich
Wydział Biologii i Biotechnologii