Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów"

Szanowni Państwo,
w imieniu Fundacji TYGIEL serdecznie zapraszam do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów", która odbędzie się 28 lutego 2020 roku w Krakowie.
Podczas Konferencji skupimy się na zagadnieniach dotyczących metabolitów roślin i grzybów, ich roli na poziomie molekularnym, potencjalnym wykorzystaniu oraz zastosowaniu przez człowieka. Niewątpliwie organizmy te stanowią swoistą „kopalnię" związków organicznych o wszechstronnym działaniu. Nad ich identyfikacją, oznaczeniem, aktywnością biologiczną, a także korelacją wytwarzania metabolitów w stosunku do panujących warunków środowiskowych pochylają się naukowcy z wielu dziedzin m.in. enzymologii, biochemii, biologii molekularnej, biotechnologii, czy też genetyki.
Wierzymy, że wymiana merytorycznej wiedzy na temat metabolitów roślin i grzybów, zarówno na poziomie genetycznym, molekularnym, biochemicznym, jak i fizjologicznym przyczyni się do zwiększenia poziomu prowadzonych badań oraz będzie stanowić inspirację do realizacji nowych pomysłów.
Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchania wykładów zaproszonych Gości, przedstawienia wyników badań własnych uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, a także wydania rozdziału w monografii naukowej.
Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.
Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://www.konferencja-metabolity.pl/. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej (zakładka Rejestracja).
 Pod niniejszym linkiem udostępniamy ulotkę Konferencji:  http://www.konferencja-metabolity.pl/ulotka-2020/    

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

Aleksandra Surma 
Specjalista ds. promocji i organizacji wydarzeń
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/334, 20-060 Lublin