Oddział Olsztyński PTB zaprasza na uroczyste odsłonięcie tablicy na pomniku przyrody "Sosna Magda"

Zarządu Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego serdecznie zaprasza na uroczystość odsłonięcia tablicy przy nowo ustanowionym pomniku  przyrody “Sosna Magda” (miejscowość Bartąg, nadleśnictwo Olsztyn). Uroczystość połączona będzie ze wspomnieniem naszej nieodżałowanej Koleżanki, śp. dr Magdaleny Kucewicz, botaniczki, wieloletniej pracownicy Zakładu Botaniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie oraz Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wspaniałej nauczycielki akademickiej, wychowawczyni wielu pokoleń studentów.

Uroczystość odbędzie się 27 maja 2022 r. o godzinie 10.00. Spotykamy się o godzinie 9.45 na parkingu obok ronda przy ulicy Głogowej w Bartągu, skąd udamy się wspólnie pod wspomniany obiekt (w załączeniu mapa sytuacyjna).

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa!

Z wyrazami szacunku
 Przewodniczący Oddziału Olsztyńskiego PTB

   pomnik przyrody "Sosna Magda"

AMOR PLANTARUM NOS UNIT – ŁĄCZY NAS UMIŁOWANIE ROŚLIN