Na Wydziale Biologii i Biotechnologii gościmy profesora wizytującego Panią Mónica Carrera Mourińo (PhD)

W dniach 18-29 listopada 2019 roku na Wydziale Biologii i Biotechnologii gościmy profesora wizytującego Panią Mónica Carrera Mourińo (PhD).  

Profesor Mónica Carrera przyjechała z Instytutu Badań Morskich (IIM) w Vigo w Hiszpanii - jednostce Hiszpańskiej Narodowej Rady Badań Naukowych (CSIC), trzeciej w Europie, co do wielkości, publicznej instytucji dedykowanej badaniom naukowym.

Na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Carrera poprowadziła cykl wykładów i ćwiczeń praktycznych dotyczących proteomiki oraz wygłosiła wykład pt. „Fast Phosphoproteomics by HIFU-TiO2-SCX-LC-MS/MS”.

W Instytucie w Vigo prof. M. Carrera pracuje w Department of Food and Science Technology. Jest ekspertem ds. spektrometrii mas i proteomiki; specjalizuje się w chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS). Prof. Carrera odbyła wiele staży naukowych i wyjazdów badawczych m.in. do Institute of Molecular Systems Biology de Zürich w Szwajcarii, czy Thermo Fisher Scientific, San Jose, California, USA. Prof. M. Carrera była również stypendystką w programie Marie Skłodowska-Curie European Fellowships.

Prof. Carrera jest uznanym na arenie międzynarodowej ekspertem w dziedzinie zaawansowanej proteomiki i biologii układów molekularnych w kontekście bezpieczeństwa i jakości. Prof. Carrera uczestniczyła w 25 projektach badawczych (8 europejskich, 9 krajowych, 8 regionalnych), w tym uzyskała finansowanie jako główny badacz (Principal Investigator) w 6 prestiżowych projektach badawczych finansowanych przez: Horizon 2020; Marie Curie UE FP7; Ramón Areces Foundation; Xunta de Galicia; Ramón y Cajal.

Prof. Carrera jest pierwszym i korespondencyjnym autorem wielu publikacji w czasopismach o wysokim IF m.in. w Analytical Chemistry, Trends in Analytical Chemistry, Journal of Proteome Research, Proteomics, Journal of Proteomics. Prof. Carrera jest także pierwszym i korespondencyjnym autorem kilku technicznych opracowań opublikowanych przez prestiżową międzynarodową firmę Thermo Fisher Scientific. Jest także pierwszą autorką rozdziału encyklopedycznego (Elsevier) oraz pierwszą autorką kilku rozdziałów książek w renomowanych międzynarodowych wydawnictwach (Elsevier, Jonh Wiley, CRC Press).

Prof. Carrera jest członkiem rady redakcyjnej Journal of Integrated Omics i recenzentem wielu czasopism o wysokim IF. Prof. Carrera jest akredytowana przez Komisję Europejską jako Project Expert Evaluator, jest członkiem Expert AECOSAN (Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Security and Nutrition) i ekspertem ewaluacyjnym Spanish Ministry of Science and Education (ANEP).

Prof. Carrera sprawuje nadzór nad kilkoma Post-Docami, doktorantami, magistrantami, a także recenzowała kilka rozpraw doktorskich.

Prof. Carrera posiada kilka patentów i zarejestrowała w bazie danych UniProt 55 nowych białek (w tym 42 nowe alergeny). Prof. Carrera aktywnie uczestniczy jako wykładowca w kształceniu studentów (University of Vigo) studiów magisterskich i doktoranckich, jest członkiem komitetów organizacyjnych międzynarodowych kongresów, bierze udział w wielu wydarzeniach związanych z rozpowszechnianiem wiedzy i jest doradcą różnych międzynarodowych towarzystw ds. żywności i proteomiki.

Wielokrotnie była nagradzana w konkursach międzynarodowych i krajowych (najlepsza praca doktorska 2009; najlepsza publikacja 2010; najlepszy Chairman 2012; najlepsza publikacja 2016; honorowe wyróżnienie Hiszpańskiej Narodowej Rady Badań Naukowych (CSIC) 2017; Excellent Conference Prize 2019; najlepsza publikacja 2019).

Prof. Mónica Carrera jest cenionym naukowcem w swojej dziedzinie. Do tej pory jest współautorką 42 oryginalnych artykułów naukowych, o łącznej liczbie 621 cytowań (bez autocytowań) oraz 10 rozdziałów monografii naukowych; indeks Hirscha według Web of Science 14.

Wizytę Pani Prof. Mónica Carrera zawdzięczamy w związku z prowadzoną od 2017 r. współpracą badawczą z dr hab. E. Łopieńską-Biernat oraz mgr. R. Stryińskim z Katedry Biochemii, WBiB. Współpraca ta dotyczy głównie badań proteomicznych nicienia pasożytniczego Anisakis simplex jako pasożyta o znaczeniu dla zdrowia publicznego. Wspólnie wypracowany program współpracy, w tym wspólnie realizowane granty, ma na celu przybliżenie i wyjaśnienie zagadnień z zakresu problematyki zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia publicznego w kontekście badań nad zwalczaniem pasożyta A. simplex i sposobów eradykacji powodowanej przez ten organizm choroby- anisakiozy.

Wyniki prowadzonych badań prezentowane były na kilku konferencjach o zasięgu międzynarodowym (Kośice, Slowacja; Zakopane, Polska; Warszawa, Polska; Caparica, Portugalia).