Letni kurs ICHTIOLOGIA MORZA dla studentów

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego,
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

serdecznie zapraszają studentów kierunków przyrodniczych do wzięcia udziału w ósmej edycji letniego kursu ICHTIOLOGIA MORZA

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników o zagadnienia dotyczące ichtiologii morskiej niezbędne m.in. do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska w obszarach morskich oraz do prawidłowego prowadzenia monitornigu przyrodniczego.

W załącznikach: zaproszenie, plakat informacyjny oraz zakres tematyczny kursu.

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry
Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Morska 2, 84-150 Hel
tel. +48586751316