Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydziału Lekarskiego UWM

Konkurs na stanowisko stypendysty- doktoranta w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, projekt „ Rola sygnalizacji Diaph1 w patogenezie neuropatii cukrzycowej” – NCN SONATA BIS 8,  numer umowy UMO- 2018/30/E/NZ5/00458 - informacje na stronie - link