Konkurs na najlepszy artykuł napisany przez doktoranta WBiB rozstrzygnięty

Dziekan oraz Przewodniczący WRSD
Wydziału Biologii i Biotechnologii

ogłaszają, że Konkurs na najlepszy artykuł naukowy napisany przez doktoranta Wydziału Biologii i Biotechnologiiw roku akademickim 2018/2019 wygrywa publikacja naukowa autorstwa Pani mgr Katarzyny Kisielewskiej pt.: “The effect of orexin B on steroidogenic acute regulatory protein, P450 side-chain cleavage enzyme, and 3β -hydroxysteroid dehydrogenase gene expression, and progesterone and androstenedione secretion by the porcine uterus during early pregnancy and the estrous cycle” opublikowana w czasopiśmie Journal of Animal Science (97:851-864; doi: 10.1093/jas/sky458; IF=1.697)

 Komisja Konkursowa przyznaje Pani mgr Katarzynie Kisielewskiej dofinansowanie w wysokości 3000 PLN, które może być przeznaczone na prowadzenie dalszej działalności naukowej.

 Serdecznie gratulujemy!

 

Dziekan WBiB
prof. dr hab. Iwona Bogacka

Przewodniczący WRSD WBiB
mgr Robert Stryiński