Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską związaną z tematyką Ekohydrologii

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, że ruszyła rejestracja do konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską związaną z tematyką Ekohydrologii organizowany przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, w ramach projektu „Ekohydrologia - nowoczesne narzędzie zarządzania zasobami wodnymi w obliczu zmiany klimatu" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka".

Do konkursu mogą być zgłaszane prace i projekty dyplomowe przygotowane na polskich wyższych uczelniach, które zostały obronione i uzyskały co najmniej ocenę dobrą w latach 2021 oraz 2022.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu na naszej stronie internetowej:

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
Polskiej Akademii Nauk