KONFERENCJA GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH NA OBSZARACH NATURA 2000; 23-24 września 2021 r.

W IMIENIU KOMITETU ORGANIZACYJNEGO ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONFERENCJI 

GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH

NA OBSZARACH NATURA 2000

 Temat konferencji: Przyrodnicze i techniczne aspekty ochrony ekosystemów wodnych

Poznań, 23-24 września 2021 r.

 

Ryszard Staniszewski
Przew. Komitetu Organizacyjnego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Do pobrania